facebook-pixel Prístavná 1. Live in style near the Danube.

Condominiums

Prices

Flats

Close Filter

A - AVAILABLE> S - SOLD R - RESERVED

Type
Flat
Floor F.
Rooms rm
Area
Balcony
Total
Price
Avail
1A A1.301 3 1 44.40 m2 6.80 m2 51.20 m2 --- Reserved R 1B A1.302 3 1 44.40 m2 6.80 m2 51.20 m2 --- Reserved R 1C A1.305 3 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 180 500 € Availabile A 1D A1.306 3 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 180 500 € Availabile A 1E A1.309 3 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Sold S 1F A1.310 3 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Sold S 1E A1.311 3 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1F A1.312 3 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1A A1.401 4 1 44.40 m2 6.80 m2 51.20 m2 --- Sold S 1B A1.402 4 1 44.40 m2 6.80 m2 51.20 m2 --- Sold S 1C A1.405 4 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 185 500 € Availabile A 1D A1.406 4 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 --- Sold S 1E A1.409 4 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Sold S 1F A1.410 4 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Sold S 1E A1.411 4 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1F A1.412 4 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Sold S 1A A1.501 5 1 44.40 m2 6.80 m2 51.20 m2 --- Reserved R 1B A1.502 5 1 44.40 m2 6.80 m2 51.20 m2 195 000 € Availabile A 1C A1.505 5 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 190 500 € Availabile A 1D A1.506 5 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 190 500 € Availabile A 1E A1.509 5 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Sold S 1F A1.510 5 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Sold S 1E A1.511 5 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Sold S 1F A1.512 5 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Sold S 1A A1.601 6 1 44.40 m2 6.80 m2 51.20 m2 201 850 € Availabile A 1B A1.602 6 1 44.40 m2 6.80 m2 51.20 m2 200 000 € Availabile A 1C A1.605 6 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 195 500 € Availabile A 1D A1.606 6 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 195 500 € Availabile A 1E A1.609 6 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1F A1.610 6 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1E A1.611 6 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1F A1.612 6 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Sold S 1A A1.701 7 1 44.40 m2 6.80 m2 51.20 m2 206 850 € Availabile A 1B A1.702 7 1 44.40 m2 6.80 m2 51.20 m2 --- Sold S 1C A1.705 7 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 200 500 € Availabile A 1D A1.706 7 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 200 500 € Availabile A 1E A1.709 7 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1F A1.710 7 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1E A1.711 7 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1F A1.712 7 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Sold S 1C A1.805 8 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 210 500 € Availabile A 1D A1.806 8 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 210 500 € Availabile A 1E A1.809 8 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1F A1.810 8 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1E A1.811 8 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1F A1.812 8 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 170 000 € Availabile A 1E A1.813 8 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 170 000 € Availabile A 1C A1.905 9 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 220 500 € Availabile A 1D A1.906 9 1 38.60 m2 6.80 m2 45.40 m2 220 500 € Availabile A 1E A1.909 9 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1F A1.910 9 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1E A1.911 9 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 --- Reserved R 1F A1.912 9 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 175 000 € Availabile A 1E A1.913 9 1 25.60 m2 6.80 m2 32.40 m2 175 000 € Availabile A

* 4-izbové byty sa predávajú bez štandardu. Podrobnejšie info o štandardoch bytov a stavby nájdete tu.