facebook-pixel Prístavná 1. Live in style near the Danube.

Condominiums

Prices

Flats

Close Filter

A - AVAILABLE> S - SOLD R - RESERVED

Type
Flat
Floor F.
Rooms rm
Area
Balcony
Total
Price
Avail

* 4-izbové byty sa predávajú bez štandardu. Podrobnejšie info o štandardoch bytov a stavby nájdete tu.