facebook-pixel Prístavná 1. Štýlové byvanie pri Dunaji

Financovanie

Kroky k vášmu vysnívanému bytu

1 Podpis Zmluvy o budúcej zmluve

Do 30 dní od uzavretia rezervačnej zmluvy podpisujete Zmluvu o budúcej zmluve. Financovanie je rozdelené do splátok:

  • splátka je vo výške 20% z kúpnej ceny bytu a je splatná do 15 dní po podpise zmluvy o dielo (z tejto splátky Vám bude odpočítaný rezervačný poplatok)
  • splátka je vo výške 50% z kúpnej ceny bytu a je splatná do 15 dní po zapísaní hrubej stavby
  • splátka je vo výške 30% z kúpnej ceny bytu a je splatná do 15 dní po kolaudácii.

2 Klientské zmeny a výber štandardu

Povolené klientské zmeny je možné zrealizovať len do určitej fázy výstavby, pričom konečný termín na požiadanie o klientskú zmenu je ukončenie výstavby skeletu budovy. Všetky byty v projekte sa predávajú vo vyhotovení štandard a jeho výber je potrebné urobiť do 30 dní od vyzvania.

3 Podpis kúpnej zmluvy a odovzdanie bytu

Po zaplatení poslednej splátky Vás vyzveme na podpis kúpnej zmluvu a následne Vám odovzdáme kľúče od Vášho nového bytu.

S financovaním bývania u nás prostredníctvom hypotekárneho úveru Vám poradí naša partnerská spoločnosť SWELL Financial Group a. s..

„SWELL Financial Group a. s. predstavuje istotu finančného plánovania, pretože našu prácu berieme osobne. Financie sú prostriedkom na prežitie plnohodnotného života a naplnenia svojich túžob. A my vám s viac ako 10-ročnými skúsenosťami s týmto cieľom chceme a vieme kvalifikovane pomôcť. V našej spolupráci nie je miesto pre zložitosť a nezrozumiteľnosť. Pracujeme efektívne a rozprávame ľudskou rečou“

Marek Hanáček

KONTAKT
Marek Hanáček
Oblastný riaditeľ
marek.hanacek@swell.sk
+421 918 80 95 42

Partnerskými bankami projektu sú: