Prístavná 1. Štýlové byvanie pri Dunaji

Financovanie

Kroky k vášmu vysnívanému bytu

1 Podpis rezervačnej zmluvy

Pri podpise rezervačnej zmluvy sa platí rezervačný poplatok, ktorý závisí od veľkosti byty. Pri 1 izbových bytoch je jeho výška 3000 EUR, pri 2 izbových 4000 EUR a pri 3,4,5 izbových 5000 EUR. Rezervačný poplatok sa odrátava z 1. Splátky za kúpu bytu.

2 Podpis Zmluvy o budúcej zmluve

Do 30 dní od uzavretia rezervačnej zmluvy podpisujete Zmluvu o budúcej zmluve. Financovanie je rozdelené do splátok:

  • splátka je vo výške 20% z kúpnej ceny bytu a je splatná do 15 dní po podpise zmluvy o dielo (z tejto splátky Vám bude odpočítaný rezervačný poplatok)
  • splátka je vo výške 50% z kúpnej ceny bytu a je splatná do 15 dní po zapísaní hrubej stavby
  • splátka je vo výške 30% z kúpnej ceny bytu a je splatná do 15 dní po kolaudácii.

3 Klientské zmeny a výber štandardu

Povolené klientské zmeny je možné zrealizovať len do určitej fázy výstavby, pričom konečný termín na požiadanie o klientskú zmenu je ukončenie výstavby skeletu budovy. Všetky byty v projekte sa predávajú vo vyhotovení štandard a jeho výber je potrebné urobiť do 30 dní od vyzvania.

4 Podpis kúpnej zmluvy a odovzdanie bytu

Po zaplatení poslednej splátky Vás vyzveme na podpis kúpnej zmluvu a následne Vám odovzdáme kľúče od Vášho nového bytu.

S financovaním bývania u nás prostredníctvom hypotekárneho úveru Vám poradí náš hypotekárny špecialista.

Partnerskými bankami projektu sú: